Доставчикът предлага по-висока сигурност на захранването и повече възможности за осигуряване на непрекъсваеми комуникации. Връзката към мрежата Телепойнт на новата дестинация става през две независим точки. Всяка от тях е свързана с най-големите Интернет доставчици. При отпадането на една точка, трафикът автоматично преминава през другата. Направените тестове показват, че ако отпадне една от точките, свързаността се възстановява за по-малко от 10 секунди.