От днес, 25.02.2010, Host.bg стартира издаването на електронни фактури към своите клиенти. Те изцяло заменят хартиения еквивалент, като подобряват и оптимизират тарифирането и счетоводството.

Всички електронни фактури са подписани с валидни електронни подписи, което ги прави напълно равностойни на тези на хартиен носител. Получаването на електронната фактура не изисква никакви допълнителни действия от страна на клиентите.

Всички фактури се пазят в продължение на 5 години. Клиенти, които не желаят да ползват електронни фактури ще имат възможността да получат хартиен екземпляр с мокър печат.

Електронните фактури се издават със съдействието на www.inv.bg и отговарят на изискванията на „Закона за електронния документ и електронния подпис“, „Закона за счетоводството“ и „Закона за ДДС“.