В рамките на по-малко  от два месеца Host.bg добави нова екстра към хостинг плановете си.  След предоставянето на рекламни ваучери за adwise.bg през мeсец март, от 19 април 2010 Host.bg стартира стратегическо партньорство с INV.bg. То предлага безплатно услугата електронно фактуриране на клиентите на хостинг компанията.  

Чрез услугата на INV.bg отпада нуждата от издаване и изпращане на фактура на хартиен носител.  Ползите са спестяване на време и средства и ускоряване на платежния процес. Заедно с това инициативата е стъпка от последователната политика на Host.bg към опазване на околната среда. 
Услугата на INV.bg е изключително сигурна. Всички електронни фактури могат да се подписват с електронен подпис, което ги прави равностойни на фактурите на хартиен носител и напълно отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС.  
 
Новите и настоящите клиенти на всички хостинг планове на Host.bg имат възможност да се регистрират и ползват услугите на INV.bg безплатно за период от 1 до 6 месеца, при което спестяват до 84 лв. от абонаментни такси.