Облачният хостинг е все още сравнително нова услуга не само на българския пазар. Затова терминът се тълкува различно както от доставчици така и от потребители. Необходимостта да се премине към такъв вид услуга, както и изборът на подходящо решения се определят във всеки конкретен случай.

Кога е необходим облачен хостинг

Най-общо, ситуациите са две – когато има пикови натоварвания или когато трябва да се обслужат голям брой заявки. Типичен пример за първия случай е пускането на нов продукт, при което облачният хостинг може да се яви алтернатива дори на един VPS план. Следваща стъпка при увеличаване на натоварването е наемането на отделен сървър. В много случаи това изобщо не е достатъчно. Тогава идва ред на клъстърите, от няколко до голям брой сървъри. Предоставянето на видео съдържание или обслужването на портални сайтове може да изискват подобно решение.

Какво има в облаците

Ключово за определяне на вида на облака е управлението на сървърите. Това би могло да бъде решение за балансиране на натоварването или виртуализационен слой. Във втория случай приложенията са независими от инфраструктурата. За да ползват ресурсите на сървърите от клъстера обаче, самите те трябва да могат да работят виртуално. В случая под приложение трябва да се разбира комплексът от програма, операционна система, евентуално база данни и др.

Цени на облачните услуги

Обикновено от облачните услуги се очаква да пестят от цената за клиента. На практика, към тях се прибягва, когато наетите ресурси не стигат временно или дългосрочно. В този случай цената на облачната услуга няма как да остане същата, нито да е по-ниска. Традиционно, заради по-високия обем на предоставяния ресурс, все още новите технологии и необходимостта от по-висока квалификация на поддръжката, облачните решения започват на цена от около 1.5 от цената на услугата, която се надгражда.

Заплащането зависи от натоварването на облака. Във всеки случай, то е по-ниско от това на самостоятелно изградено от потребителя решение. Хостинг доставчикът има възможност да предостави по-ниска цена заради уплътненото използване на сървърните ресурси. В оптималния за клиента вариант, той заплаща само потребяваното от него във всеки момент. Ето как би изглеждал един тарифен план в този случай:

Процесор: Цена/ядро/GHz/час
Памет: Цена/GB/час
Дисково пространство: Цена/GB/месец