Инвестиционният форум “Финансиране в ИТ сектора в България” събира бизнес ангели, ИТ предприемачи, инвестиционни фондове, институционални и стратегически инвеститори. Форумът ще се проведе на 15 май в Американския университет в София, а организатори са правната агенция New Balkans Law Office и StartUP Bulgaria

Сред целите на форума са да предостави насоки и съвети на предприемачите в ИТ сектора за наличните възможности за финансиране; да даде възможности за създаване на бизнес контакти между участниците; да разгледа най-новите възможности и области за растеж; да покаже приемери на успешни компании и др.

В програмата са включени теми посветени на набиране на капитал в ИТ сектора, на дю дилиджънса и правните аспекти на рисковия капитал във високите технологии, както и на подготовка на предприемачите за представяне пред инвеститори. Ще има лекции за ролята на бизнес ангелите и специалистите по инвестиране в ранна фаза, но ще бъдат разгледани и стратегиите за изход от инвестиция. Очакват се лектори, които да направят анализ на най-добрите подсектори за инвестиране през 2010, както и на възможните опасности за инвеститорите и предприемачите в българската екосистема.