Подобно на Google Adwords социалната мрежа предлага безплатна реклама за нови клиенти. Рекламата може да се поръча направо от личния профил с помощта на безплатен купон. Със своите над 1 милион потребители или близо една трета от всички българи с достъп до Интернет, социалната мрежа става все по-атрактивна за рекламодателите. Ритъмът на потребление, най-често ежедневен, дава големи възможности за таргетиране, макар все още да битува мнението, че основната част от аудиторията е под 30. Има доста прилики в организацията на получаване на рекламен бонус с Google Adwords. На страницата за „relevant and integrated advertising opportunities“ в социалната мрежа липсва опцията „Bulgaria“. Facebok нямат рекламен представител за станата и за повече инфо може да се разчита единствено на Интернет. Друга прилика с Adwords е, че регистрацията изисква кредитна карта, както и, че с една регистрация може да се използва само един рекламен ваучер. При регистрацията се взема малка такса, която поне според описанието на

процедурата е възстановима. Ако се ползва безплатен купон, следващо зареждане на картата не е необходимо. Процедурата по която става ползването е сравнително проста. Необходима е разбира се регистрация в социалната мрежа :). След това в три стъпки се създава рекламата, определя се таргет групата и се въвеждат данните за кредитната карта. Тук е мястото където може да се въведе безплатният купон. „Coupon codes“ се предлагат от най-различни доставчици на услуги, включително от някои групи в социалната мрежа. Обикновено не са персонални и един купон има определен живот във времето или осигурява ограничен брой използвания. От края на миналата година социалната мрежа предлага и Facebook Ads API. С негова помощ могат да се разработват приложения, които директно комуникират с рекламната платформа на Фейсбук. С помощта на новия API могат да се създават, актуализират и следят рекламните кампании. Facebook Ads API на практика заменя Facebook Advertising Manager, като Ads API функциите са изградени на базата на стандартните Facebook API възможности.