С изпреварващия ръст на мощността на сървърите спрямо тежестта на стандартните уеб услуги и приложения, виртуализацията се превръща в удобен и все по-търсен инструмент за постигане на по-висока гъвкавост и надеждност. VPS плановете дават възможност на потребителя самостоятелно да контролира и гарантира работата на уеб услугите, които предлага. Пълното разделяне на операционната система и приложенията от хардуера и капсулирането им във виртуални машини предоставя нови възможности спрямо традиционния начин на експлоатация на сървърите. С използването на VPS например може да се намали времето на преустановяване на работата на сървърите (downtime), свързано с изпълнението на задачи по хардуерната поддръжка.

Хостване или хипервайзор

Индустриалните стандарти, свързани с x86 системи включват два подхода за виртуализация. При първия, виртуализационният слой се инсталира като приложение върху операционната система. Както може да се предвиди, тази архитектура е подходяща за широк кръг от хардуерни конфигурации. При втория подход, виртуализационният слой, наречен още хипервайзор, се инсталира директно върху чиста x86 система. Тъй като хипервайзорът има директен достъп до хардуерните ресурси, вместо да стига до тях през операционна система, той осигурява повече ефективност и гъвкавост при управлеието им. VMware Server 2.0 е пример за хостнат виртуализатор, докато продукта на Xen представлява хипервайзор.

Виртуализация, паравиртуализация или хардуерна виртуализация

При паравиртуализацията, ядрото на операционната система – гост е модифицирано специфично за работа с хипервайзора. При работа с виртуализатора на Xen, първата инсталирана операционна система се зарежда автоматично и придобива привилегии както за управление на останалите, така и за директен достъп до физическия слой. Администраторът трябва да се логне в dom0 (идва от „domain 0“) за да управлява следващите гост ОС – domU. Върху dom0 могат да работят модифицирани версии на Linux, NetBSD и Solaris, както и някои UNIX ОС. Едно от основните предимства на паравиртуализацията е, че с нейна помощ се постига по-висока производителност.

Пълната виртуализация, от своя страна, осигурява работата на оригинални ОС. Оригиналното, немодифицирано ядро предлага някои привилегии, като достъп до процесора например. На практика, хипервайзорът създава CPU емулация, към която се обръщат инструкциите на гост операционната система. Virtual Machine Monitor (VMM) се съдържа в хипервайзора. Макар да се представя понякога като отделен вид, на хардуерната виртуализация трябва да се гледа като на машинно ускоряване на работата на хипервайзора. Вградени виртуализационни възможности се предлагат както от процесорите на Intel (Intel-VT), така и от AMD (AMD-V). Хардуерната поддръжка може да се ползва от немодифицирани гост операционни системи. Работата на такива ОС с хипервайзор, при наличието на хардуерно ускоряване, се доближава по ефективност до паравиртуализацията, при аналогични останали условия.