Това беше една от темите, засегнати в презентацията на Host.bg „Гъвкави хостинг услуги“, представена по време на „Семинар за уеб в основата на бизнеса WeBiz/BizWeb„, организиран от ICT Media. Презентацията дава сравнение на двата подхода за изграждане на уеб услуги – с помощта на собствен екип и оборудване или в партньорство с хостинг доставчик.

Обикновено, при вземането на такова решение, цената на сървър заедно с разходите за собствена поддръжка и администрация се сравняват с таксата за хостинг за периода на експлоатация. ИТ мениджърите добре знаят как да пресмятат TCO или пълната цена на притежание. Какво още обаче, трябва да се има пред вид при това сравнение?

Надеждност на оборудването

На базата на тесните си взаимоотношения с търговците на специализирано оборудване, хостинг доставчикът има много по-голям шанс да направи информиран избор на хардуер. На практика, всяка серия или модел се тестват преди да се одобрят за серийно използване. Особено полезно е, че хостинг доставчикът може да си позволи да поддържа hot spare сървъри. При поддръжката на 10 и повече машини, това започва да става икономически изгодно. Клиентите с по-малък брой устройства обикновено не могат да си го позволят. Подобна е ситуацията и по отношение на hot swap компонентите, които задължително са осигурени на място при хостинг услугите.

Техническо обслужване

Качеството на обслужването не зависи само от квалификацията на екипа, но в голяма степен и от организацията на работата. В практика има технически проблеми и предизвикателства които са трудно установими или разрешими при работа с единични бройки или частни случаи. Съвместната работа на хостинг поддръжката и специалистите в дейта центъра бързо натрупва компетентност по отношение на комуникационното и хардуерното обслужване. Заради еднотипната и специализирана подръжка, един хостинг администратор успява да обслужва повече машини. На практика, ефективността може да се повиши до два пъти, което в крайна сметка се отразява на цената на обслужването. Системните администратори на клиента пък обикновено са принудени да поделят времето си между развойни дейности и поддръжка.

Съвсем не маловажна е дисциплината при работа със сървърите. Инсталирането на неизтествани софтуери за мониторинг, филтриране на трафик, защита, комуникационни инструменти и т. н. не се допуска по никакъв повод в хостинг обслужването. При подмяна на компоненти или ъпгрейд те задължително се изпълняват с компоненти, сертифицирани от производителя.

Електрозахранване

Проектирането на електрозахранването на сграда и дейта център се подчиняват на различни цели. В сградата основната цел е да се осигури сигурност срещу претоварване, прегряване и пожар, докато при проектиране на дейта център непрекъсваемостта на захранването не трябва да пострада по тези съображения.

Ползи за клиента

Едно от най-големите предимства на партньорството с хостинг доставчик е разпределянето на инвестицията във времето. Дори при необходимост от само един сървър, той няма нужда той да бъде презапасяван с пълния капацитет процесори, памет и дискове. Освен разходите за хардуер, се намаляват разходите за електроенергия и климатизация. Това става възможно с по-ефективно използване на площта и оптимален режим на работа на климатизацията.

Повишава се достъпността и сигурността на системите, което се съчетава с намаляване на разходите за поддръжка. Намалява времето, необходимо за възстановяване на системите след срив. Увеличава се мащабируемостта на системите и се намалява времето необходимо за осигуряване на определен ресурс. При стартирането на нов проект за разработка например, с използването на виртуален сървър срокът за пускането му може да се сведе до няколко минути.

В резултат на изброените предимства ИТ отделът на клиента може да се посвети повече на услугите, вътрешни или външни, отколкото на поддръжката на технологиите. Така ИТ обслужването в клиентската фирма ще подкрепя процеса на производсво или предлагане на услуги индиректно или директно може да се превърне от разходно в приходно звено.