От началото на м. октомври компанията започва официална продажба на .bg домейни. Така Host.bg става първият хостинг доставчик, който предлага регистрация на родните домейни самостоятелно, на конкурентна цена.

Услугата се предоставя на базата на договор за посредничество с Регистъра на домейн имена в областта .bg и подобласите – Регистър.бг. В рамките на споразумението Регистърът осигурява достъп до базата данни с имената и осъществява арбитража в спорните случаи. Host.bg от своя страна организира продажба на домейните, занимава се с набавяне и одобрение на необходимите документи – (1), (2), както и със събиране и обработване на контактната информация.

Регистрацията на домейн имена в областта .bg се различава от регистрацията на популярните TLD (Top Level Domains), като .com, .net, .org, .info и др. В интерес на упростената процедура и улеснена поддръжка, основното правило, което спазват и изискват регистраторите на TLD е: притежателят на достъп до e-mail адреса с който е направена регистацията, притежава самото име. Както се забелязва, в това правило не участва нито фирмата, която е регистрирала името, нито физическото или юридическо лице, което плаща фактурите за абонамента, нито дори притежателят на въпросният мейл адрес. От съществена важност за управлението на домейна е единствено кой има достъп до мейла.

Тази практика създава чести проблеми на фирми, които са поверили достъпа до оторизирания e-mail адрес на технически лица или партньорски организации. Някои от регистраторите на едро все пак се ангажират с посредничество при решаване на проблеми свързани с имената. Има тенденция в тази посока и тя става все по изразена напоследък. Заради упростената и лесна процедура на начална регистрация, която може да бъде извършена през Интернет, без използването на електронен подпис, възможностите за намеса в спорните въпроси остават минимални.

Услугата по предлагане на имена в областта .bg се различава от тази за TLD -тата. Съществена разлика е ангажиментът, поет от Регистъра (www.register.bg), за арбитриране на спорните случаи, в това число случаи на неправомерно присвоени имена. За уреждане на тази дейност са въведени два вида регистрации – БЕЗ или СЪС основание за името. Заедно с това са дефинирани основанията, които могат да бъдат защитавани и необходимите за целта документи. На базата на събраните по време на регистрацията документи, арбитражът се осигурява от регистъра независимо дали регистрацията е направена БЕЗ или СЪС основание.

Включването на домейни от областта .bg демонстрира политиката на Host.bg да предлага на своите клиенти регистрация на широк спектър от домейни, в това число технологичните .mobi, .tel и .tv, регионалните .in и .asia, и набиращите популярност имена .co, .cc, .ws и др.