От началото на месец юли 2011 г. Host.bg увеличава броя на адон домейните, които са включени в Бизнес и Корпоративните планoве за споделен хостинг. Адоните на Бизнес плана се увеличават от 4 на 9, а на Корпоративния план от 9 на 29. Останалите параметри на плановете и техните цени се запазват. Увеличението може да се ползва от настоящите и нови абонати на фирмата.

Допълнителният домейн – add-on дава възможност на един хостинг да се разположат повече от един сайтове, всеки от които със собствен домейн. На практика допълнителните сайтове се разполагат в отделни папки, които се създават автоматично още с регистрирането на адона. Всички сайтове, основният и допълнителните използват съвместно ресурсите предоставени от хостинг плана, като дисково пространство, трафик, и др. Първото предимство за потребителя, което лесно се забелязва е, че без да се купува друг хостинг може да се пуснат повече от един сайтове.

По-големият брой на адоните отразява тенденциите в изпълнението на кампании по оптимизиране на сайтовете за по-добро представяне в търсачките и по-специално в Google. Абонатите на Бизнес план могат в рамките на плана да изградят няколко сателитни сайта на основния. Така могат да постигнат удобно за потребителите структуриране на информацията и отделянето на основната услуга от новини, блог, форум и др. Задно с това облакът от сайтове, които са свързани помежду си със съдържание и линкове повишава SEO рейтинга им.

Виж повече информация за Бизнес и Корпоративния хостинг на Host.bg