1. Използване на членувани думи
Прилагателните и съществителните имена и в българския и в английския език могат да бъдат членувани, като това дава още един вариант за избор на домейн име, в случай, че не членуваната форма вече е заета.

Ако например са заети домейните firma.com/net/biz… е препоръчително да се провери свободен ли е някой от домейните firmata.com/net/biz…

Членуването в английския става с частицата The. Например, ако е зает домейнът BeautifulHouse.com (красива къща), е добър вариант да се провери дали не е свободен домейна TheBeautifulHouse.com (красивата къща). По този начин се удвояват възможностите за намиране на подходящия домейн.

2. „Нови“ и преработени думи и изрази
Най-добре е домейнът да е съставен от една дума, но почти всички думи от английския речник, а доста и от българския, са вече регистрирани, особено на dot-com. Ако непременно държите домейнът ви да бъде one-word, тогава можете просто да си измислите нова дума. Има доста успешни сайтове, които се помещават под подобни домейни. Пример за такъв сайт е www.wikipedia.org – безплатната енциклопедия, която се попълва от самите юзери. Wiki означава „бърз“ на хавайски и към тази дума е добавена „pedia“, т.е. края на думата encyclopedia. На този принцип може да се създадат нови думи за всяка една област, например сайт за рекорди и екстремни спортове или автомобили би могъл да има домейн Extremopedia.com/net/biz…, сайт на селскостопанска тематика би могъл да има домейн Agripedia.com/net/biz… или Agraropedia.com/net/biz…, сайт за туризъм и пътешествия би могъл да се помещава на адрес Travelopedia.com/net/biz… или Touristopedia.com/net/biz… и т.н.

Често използвана добавка е и -landia, например weblandia, cyberlandia и пр.

Думите могат да се преработят по всевъзможен начин. Често думата се съкращава и за окончание се поставя -ma или -mo – на този принцип се създават думи като Ultima, Ultimo (от ultimate), Extrema, Extremo (от extreme), Informa (от information) и т.н. Тези думи могат да се съчетаят с други преработени или речникови думи.

Друг вариант е към думата да се добавят -um, -us или -is, така че тя да звучи като латинска /тъй като много латински думи имат такива окончания/. Например exotic може да се превърне в exoticum или exoticus, travel – в travelis и т.н.

Друго често ползвано окончание е -ica – например Balkanica, virtualica и пр.

Можете да преработите и цяло популярно словосъчетание, като го „нагласите“ според нуждите и замисъла си. Например сайта GloboSapiens.net е използвал за домейна си преработен вариант на Homo Sapiens.

Идеята на подобни домейни е, че с промяна на 2-3 букви в някоя дума или израз може да се получи ново, уникално название, което да отличава домейна ви сред останалите и при желание и възможности би могло да се превърне във ваша запазена търговска марка и изключително популярен уеб сайт. От подобен тип е дори домейна на най-известната и ползвана в интернет търсеща машина Google.com – нейния домейн е преработка на думата Googol, което е английското название на цифра със 100 нули след единицата (10 на стотна степен). По времето когато е създаванa търсачката Google.com (края на 1996 г. – началото на 1997 г.) домейна Googol.com е бил вече регистриран.

3. Домейни с рима
Късите, стегнати домейни, които съдържат римувани думи са също много популярни и използвани – те имат характерна собствена „мелодия“, което е причина да бъдат запомнени по-лесно. Пример в това отношение е домейна www.HotOrNot.com – име на една от най-посещаваните страници в мрежата, където всеки може да качи снимката си и да бъдат оценен от посетителите на сайта.

На адрес https://rhymezone.com се намира сайт, където можете да въведете основна си ключова дума и да намерите всички думи, които се римуват с нея. Например домейн на сайт за автомобили би могъл да бъде CarsOfStars.com/net/biz, домейн на сайт за пътешествия би могъл да е TripHip.com/net/biz, домейн на шоу сайт – GoToShow.com/net/biz…, домейн за вицове и забава – TonsOfFuns.com/net/biz… и т.н.

4. Най-употребявани 2- и 3-буквени думи
Едно от основните правила при избор на домейн е той да бъде максимално кратък. Затова когато се комбинират 2 или повече думи е препоръчително, ако е възможно, поне едната от тях
да бъде с дължина 2-3 букви. По-долу следва списък с най-употребяваните в речта 2- и 3-буквени думи в английския език.
Тъй като повечето думи в английския език имат повече от едно значение, а не всичките от тях са описани в настоящия кратък речник, препоръчително е преди да се използва някоя от думите за включване в домейн име, да се проверят всичките й значения в речника.

5. Използване на идиоми
Идиомите представляват специфични изрази, които съществуват само в даден език и е невъзможно да бъдат преведени буквално на друг език, а само по смисъл. Например идиоматични български изрази са „Петима Петко не чакат“, „Гладна мечка хоро не играе“ и др., които ако бъдат буквално дума по дума преведени на английски, немски и др. езици ще загубят смисъла, който имат на български.

Препоръчително е да се изучават английските идиоми и най-характерните английски изрази при търсене на алтернативен домейн, тъй като много добра алтернатива на уеб адрес е да се открие и регистрира във вид на домейн някакъв подходящ английски идиом.

Например английски идиоми за много добре облечен човек са Dress to Kill и Dressed to Kill (буквално преведено „Облечен да убива“, т.е. облечен с убийствени дрехи, облечен страхотно). Съответно домейните DressToKill.com/net/biz…, DressedToKill.com/net/biz… Dress2Kill.com/net/biz… и Dressed2Kill.com/net/biz… биха били добър вариант, за която и да е компания, занимаваща се с производство и търговия на дрехи. Подобен домейн е подходящ и за дизайнерски компании за облекло и е отлична алтернатива на уеб адреси от типа GreatDress.com/net/biz…, BestApparel.com/net/biz…, NiceClothes.com/net/biz… и др. От определена гледна точка варианта с Dress(ed)-to-Kill дори е по-добър от „обичайните“ домейни за облекло, тъй като в него има закачка и виц, а такива словосъчетания се помнят по-лесно; израза е легитимен, така да се каже, израз-идиом от английския език; освен това той съдържа ключовата в този случай дума „dress“ (облекло, дрехи, обличам), което е важно ако бъде използван от търговци, производители и дизайнери на дрехи.
Още съвети може да откриете в следващите публикации в блога Host.bg на адрес https://blog.host.bg/