1. Използване на цифри

Освен букви и тире в имената на домейните могат да се използват и арабски цифри. Един домейн може да бъде съставен и само от цифри или от цифри с тирета между тях.

В някои домейни цифрите се използват, за да заместят определени думи или букви. Много популярно е например използването на цифрите 4 и 2, чието произнасяне замества на английски думите „for“ (за), „to“ (към, за, до, по отношение на) и „too“ (също, освен това, твърде). Например два от най-разпространените и употребявани изрази в интернет са „4U“ и „go2“ които отговарят звуково на английското „за теб“ и „отиди до/към/при“. Множество домейни използват конструкция от типа All4U.com/net/biz…, Best4U.com/net/biz…, Go2Europe.com/net/biz… и т.н. Удобството при такъв тип домейни е, че името се скъсява с няколко символа и визуално е много кратко и стегнато. Негативната страна е, че когато трябва да кажете домейна си на някого устно, например по телефона, ще бъде нужно да обясните допълнително, че „фор“ се изписва чрез цифрата 4, a „ту“ чрез цифрата 2 и т.н.

Ако изберете домейн от подобен тип е препоръчително, ако е възможно, да регистрирате и варианта без цифра, т.е. с „for“ и „to“, за да предотвратите объркване сред посетителите на сайта и „преливане“ на посещения към чужди сайтове.

Когато се пише на български с латински букви често цифрата 4 се използва вместо буквата „ч“, а цифрата 6 – вместо буквата „ш“. Ако решите да регистрирате като домейн българска дума или словосъчетание които съдържат тези букви, един от вариантите е да ги заместите с цифровите им съответствия.

Друга много често използвана цифра в домейните е 1. Ако например са заети домейните VirtualStore.com/net/biz… и Virtual-Store.com/net/biz… е добър вариант да се провери не е ли свободен домейна 1VirtualStore.com/net/biz… или още по-добре – 1stVirtualStore.com/net/biz… Логическата конструкция на много домейн-имена позволява те да започват с „1st“ (първи, пръв), а когато домейна започва с единица това осигурява известно преимущество при добавянето на адреса в уеб директориите от типа на dir.yahoo.com, dmoz.org и пр. Повечето указатели в интернет подреждат индексираните сайтове по азбучен ред и съответно ако един домейн започва с 1 той винаги ще се показва в горната част на страницата. Това дава по-голям шанс някой да го забележи и да кликне върху него, а от там – по-голям трафик.

Разбира се домейните, които започват с други цифри или с първите букви от азбуката – A, B и C – също се появяват в горната част на страниците в директориите. Има доста качествени сайтове, чиито адреси започват с 123…, 1а…, ааа… и пр.

В някои случаи цифри се използват като заместители на няколко букви при изписване на дадени думи – например x3m (extreme), in4mation (information) и т.н.

Цифрата 0 в домейн-имената може да бъде „проблематична“ – препоръчително е да се избягва заместването на нулата от буквата „о“, както това се прави понякога. Проблема идва от там, че когато буквата „о“ се изпише като главна (О), тя е трудно различима от цифрата 0 (нула). Ако се рeгистрира домейн от типа top1oo.com/net/biz… където „о“ в домейна се представя за нула, чрез изписването и като главна (top1OO), това ще обърка евентуалните посетители на сайта.

В един домейн могат да се включат и римски цифри като се изпишат чрез буквите i, v и x – например XXICentury.com/net/biz…(21 век) и пр.

2. Домейни със „застъпващи“ се думи
Някои домейни са съставени от две думи, като последните няколко букви на първата дума са същите като първите няколко букви на втората дума. По този начин думите могат да се „застъпят“ и като цяло домейна да бъде с няколко символа по-къс. Пример в това отношение е домейна www.traVELocity.com – име на един от големите туристически портали, който е съставен от думите travel (пътуване, пътнически, пътувам) и velocity (скорост, бързина), t.e. в случая „vel“ е едновременно край на първата и начало на втората дума.

3. Използване на тирета
В имената на домейните може да се използват освен латински букви, също и цифри и специалния символ „тире“ (-). Ако вашият избор на домейн е съставен от две или три думи и е зает варианта, когато тези думи са сляти, проверете дали не е свободен варианта с тире между думите.

4. Използване на изрази, получили световна популярност
Често за домейни се използват изрази и словосъчетания, които по някаква причина са попучили широко разпространение и са познати в почти всяка точка от земното кълбо. Типичен пример в това отношение е домейна www.AliBaba.com – на този адрес се помещава един от най-големите азиатски Business-to-Busines портали. Всички или почти всички са чували приказката за Али Баба и 40-те разбойници – тя е преведена на множество езици и е много популярна по целия свят. В следствие на това името на главния герой – Али Баба – е познато на повечето хора в света. Веднъж видян, подобен домейн е по-трудно да бъде забравен, макар че в случая името не кореспондира пряко с тематиката на сайта.

Ако сте решили например да правите сайт за футбол и всички подходящи домейни, съдържащи думата football са заети, е добър вариант да проверите дали не е свободен домейна TheNameOfTheGame.com/net/biz…, тъй като израза от популярната песен е широко известен в целия свят.

Изобщо идеята е след като еднозначните домейни са вече заети, да се открие някакъв много популярен в света израз от книга, филм, песен и пр., който да бъде регистриран във вид на домейн име.

Още съвети може да откриете в блога Host.bg на адрес https://blog.host.bg/