Специализираният инструмент, създаден от Host.bg посредничи в деликатната задача за уреждането на правата за достъп до кода на проекта и до управлението на хостинг услугите между клиент и разработчик и улеснява работата с много клиенти.

В работата на дизайнерските агенции и студия често се налага да осигурят хостинг за даден проект или да помогнат на клиента за избор на хостинг услуга. В много от случаите клиентите изобщо не са запознати с параметрите на тези услуги или нямат желание да се заемат с тази задача. Естественото желание на потребителите да работят с по-малък брой доставчици ги кара да изискват от създателите на уеб проекти да се ангажират с всичко, свързано с оживяването на техния сайт.

Съвместната работа на студио и клиент по даден проект и неговото обслужване може да продължи с години. Тя преминава през различни етапи. Първоначално изпълнителят на проекта се нагърбва с всички допълнителни задачи, в това число регистриране на домейн, хостване или избор на хостинг услуга, SEO оптимизация, регистрация в търсачки, избор на сертификат и др. След това клиентът постепенно сам започва да се грижи за своя сайт. Уреждането на правата и достъпа до кода на проекта и до управлението на хостинг услугите може да се окаже деликатна задача.

Вече е нормална практика тази задача да включва регистрацията на домейните на основния сайт и неговите сателити. Това усложнява работата на студията защото запазването на име в различните домейни крие доста особености. Всичко това изисква от контролния панел за управление на хостинг услуги да предоставя повече специфични функции, с помощта на които двете страни, собственик на сайт и дизайнерска агенция, да могат безпроблемно да работят съвместно преди и след пускането на проекта.

С увеличаване на броя на обслужваните проекти необходимостта от специализиран инструмент за управление на тяхното хостване нараства. Такъв инструмент би могъл не само да улесни работата на разработчика, но и да го освободи от неспецифични задължения. Типичен пример е обслужването на пощенските кутии на клиента, които се хостват заедно със сайта.

Комплексното обслужване изисква, подобен инструмент да отчита и тарифира поеманите от студиото ангажименти. Един удобен и често прилаган подход за получаване на възнаграждение от разработчика е то да се включи в цената на хостинга. Така, на създателите на уеб сайтове не им се налага да натоварват клиента с допълнителни плащания, за допълнителните дейности, които извършват.

За посрещане на описаните изисквания Host.bg предлага т. нар. Партньорска програма (ПП). Тя представлява разширение на функционалността на контролния панел на Host.bg. ПП е предназначена за потребители – дизайнерски агенции, разработчици и др., които се грижат за хостинга на своите клиенти. Програмата е особено полезна когато самостоятелно или в полза на други клиенти се наемат голям брой хостинг планове.

Тя дава възможност плановете да се управляват както централизирано от един контролен панел, така и разпределено – от контролните панели на клиентите. Партньорът може да контролира изцяло параметрите на услугите и плащаниета на клиентите. Управлението на клиентските и собствени хостинги става от същия контролен панел, който партньорът е използвал като клиент.

Програмата е изключително гъвкава във всеки момент от нейното използване – нови хостинг абонаменти, съвместна работа, управление на голям брой акаунти и тарифиране. Нов хостинг план за даден проект може да се поръча както от клиента, така и от партньора на Host.bg, който ще изпълнява проекта. Това не ограничава възможността за разпределяне на достъпа до услугите и кода между двете страни. Възможностите на програмата се запазват и при подновяване на абонаментите.

Достъпът до всеки контролен панел е детайлно сегментиран и може да се настройва от собственика на акаунта. Партньорската програма работи с 4 основни групи права: управление на домейна, управление на уеб услугите, управление на електронната поща и достъп до сметките и плащанията. Всяка от групите е допълнително разделена на функции.

В зависимост от своите предпочитания и броя на адоните (допълнителните сайтове) на наетите планове, партньорът може да избере с колко контролни панела да управлява уеб проектите, които разработва или поддържа. Управлението на сметките на всички акаунти става от едно място – контролния панел на партньора. В рамките на отстъпката, предоставена на партньора от Host.bg, той може да определя за всеки акаунт размера на комисионната, която ще получи.

Избраната конфигурация от хостинг планове може да бъде лесно променяна. В контролния панел на партньора могат да се добавят вече създадени клиентски акаунти с всички продукти в тях. Обратно – един продукт може да бъде преместван от к. панела на партньора в съществуващ или в съвсем нов контролен панел. Управлението на сметките на даден акаунт също може да бъде включвано или извеждано от партньорския акаунт.

Матриалът е публикуван в списание .Net