Host.bg приема за обучение и провеждане на производствена практика за две седмици през идващото лято ученици от 11 клас на ПГЕА София.
Професионалната гимназия по електротехника и автоматика е едно от най-старите учебни заведения у нас, които подготвят кадри в областта на електротехниката, компютърната техника и технологии, компютърните мрежи, системното програмиране и др. Гимназията е наследник на известния на всички в бранша техникум Киров.

Постигнатата договореност с гимназията нарежда Host.bg сред престижната група на нейните партньори, измежду които са фирми като Microsoft, Most Computers, Кантек и др. Учениците, които ще стажуват в Host.bg са от специалнист компютърна техника. По време на стажа те ще имат възможност да се докоснат на живо с голяма част уеб технологиите в действие, както и да придобият практически знания от сферата на предоставяне на хостинг и уеб услуги.