С увеличаване на броя на клиентите на виртуални сървъри (VPS сървъри) все по-полезно се оказва използването на софтуерни шаблони. Host.bg винаги е предлагал богат избор от приложения, които се инсталират първоначално на виртуалния сървър и тази практика се запазва изцяло. За потребителите обаче, понякога е по-удобно да изберат измежду готови конфигурации вместо да конфигурират сами. Ако имат желанието сами да направят инсталацията, могат да изберат предпочитаната операционна система без допълнителен софтуер (Plain). Ако пък се интересуват от стандартна инсталация, която да им позволи да стартират уеб сайт, могат да изберат шаблона LAMP (PHP 5.2/5.3). Името му идва от съкращението Linux, Apache, MySQL, PHP.

Изброените в шаблоните приложения могат да се комбинират. Така например LAMP може да се комплектова с фреймуърк платформите – Ruby On Rails или Django. С LAMP + Magento получавате пакет от инструменти за създаване на електронен магазин, а с добавяне на FFMPEG ще имате на разположение необходимите библиотеки за обслужване на мултимедийно съдържание. Последният шаблон разбира се, може да намери приложение при по-високите VPS планове. Свикналите да работят с контролен панел или софтуер за системно управление имат избор от Cpanel, за който трябва да се заплаща абонаментна лицензна такса или безплатните Virtualmin и IspOmega.

За първоначална инсталация на виртуален сървър от Host.bg можете да поръчате някой от следните софтуерни шаблони: