Host.bg добавя три месеца безплатно към всеки нов абонамент за виртуален сървър . Промоцията е валидна за всички VPS планове: Старт, Персонален, Бизнес и Корпоративен. Клиентите могат да се възползват от нея, ако направят абонамент за срок от 3 месеца или повече. Така при наемане на виртуален сървър за 3 месеца получавате абонамент за 6, при наемане на услуга за 6 месеца получавате 9 и т. н. От тази промоция могат да се възползват всички нови и настоящи клиенти на на Host.bg, които правят нов VPS абонамент.

С VPS план от Host.bg получавате:

– Високо надеждна услуга, гарантирана от спазването на проверени политики и използването на стабилна платформа.
– Два часа безплатна системна поддръжка за първоначална инсталация и настройки.
– Еластична услуга – бърза промяна на параметрите, определящи скоростта на достъп.
– Динамично разпределение на процесорното време, при което всеки VPS може да използва свободния ресурс.
– Колокация в напълно независим дейта център (Tier 3) със самостоятелно захранване и многократно резервирана свързаност.

Hоst.bg предлага еластична хостинг услуга, която позволява бърза смяна на параметрите на виртуалния сървър, които имат отношение към скоростта на достъп. Това са процесорната квота и гарантираната памет. На всяка виртуална машина са осигурени резервни ресурси, които служат да посрещнат желанията на нашите клиенти за увеличение на параметрите. Това е особено полезно при стартирането на рекламни кампании, при които натоварването на виртуалния сървър се увеличава рязко.

VPS сървърите на Host.bg работят с четири ядрени Intel Xeon процесори.
Разпределянето на процесорния ресурс осигурява на всяко виртуално ядро (virtual core или vcore) минимална еквивалентна честота от 0.48 GHz.
Виртуалните ядра не са лимитирани и могат да използват целия свободен ресурс на физическите ядра, а максималната честота, която виртуалното ядро може да предостави, е 1.2 GHz.

Машините, които хостват VPS-ите са асемблирани със сървърни HDD серии, предназначени за високи натоварвания. Дисковете работят в RAID-10 масив, който предлага максимално добро съчетание на надеждност и производителност. На всеки физически сървър се поддържа до 50% резервно място, което може да посрещне желанията на нашите клиенти за увеличение на параметрите.