Host.bg за пореден път актуализира хостинг планове в благоприятна посока за своите клиентите, без това да се отразява на цената. Този път актуализацията касае виртуалните сървъри. „Актуализациата на плановете е политика, която ние неотменно следваме“ – коментира Сокол Соколов, управител на Host.bg. „По този начин се осигурява баланс между ускореното потребление на сайтовете и технологичното обновление на оборудването. Тази политика предлага на нашите клиенти сигурност, че получават услуга с актуални параметри и свободата да се фокусират върху основния си бизнес.“ – допълва Сокол Соколов. Увеличението касае гарантираната памет на виртуалните сървъри. Паметта на план СТАРТ се увеличава с 50%, като от 256 MB става 384 MB. Също с толкова, 50% се увеличава паметта на най-използвания план – Персонален. От 512 MB сега, наличната за този план RAM нараства до 768 MB. Паметта на план Бизнес се увеличава с 25% и става 1280MB. Увеличението на параметрите е в сила за всички настоящи и нови клиенти на Host.bg. Настоящите клиенти на Host.bg, които имат наети виртуални сървъри, също се възползват от актуализация на плановете. За целта, през този месец успешно е извършен ъпгрейд на всички виртуални сървъри на компанията.