Като неразделна част от българския пазар на уеб услуги, от месец май 2012 г. Host.bg вече е асоцииран член на организацията. Благодарение на високото качествето на предлаганите услуги, техническата компетентност и грижата към клиента, хостинг фирмата се нарежда редом до най-големите и

и успешни български уеб компании.

Българска Уеб Асоциация (BWA) е браншова неправителствена организация. Нейната основна цел е да помага за утвърждаване, координиране и съвместна работа на лицата и фирмите, които се занимават с дизайн, подготовка, организация, проектиране, реализация и поддръжка на Интернет страници, уеб дизайн, реклама в Интернет, мултимедия и други сходни дейности.

Членството в асоциацията идва като резултат на фирмената политика, която Host.bg следва през всичките години на своето съществуване. Компанията ни покрива без проблеми високите изисквания, които Българската уеб асоциация има към своите членове.

Host.bg получава признание за своята работа от BWA още през 2005 година със сертификат за „1-во място за Професионализъм и иновативен подход” на Международния уеб фестивал- Албена 2005, организиран от Българска Уеб Асоциация. Сертфикатът се връчва за „демонстриран професионализъм и креативност на българският пазар“. Спечеленото от Host.bg първо място очертава високите стандарти на работа, както и етичното и честно поведение на пазара, които компанията следва неотменно.