За потребителите на хостинг услуги контролният панел е полезен и дори незаменим помощник при изграждането на техния уеб сайт. Нещо повече, контролният панел може да облекчи и улесни работата по осъществяване на „уеб“ идеите на потребителя в такава степен, че да се превърне в своеобразен негов партньор. С такъв помощник клиентът може да се фокусира в своята основна бизнес или друга цел, като му бъдат спестени подмолните камъни по пътя на осъществяването на един проект, както и немалка част от техническите затруднения. Когато става дума за такъв важен помощник, изборът очевидно е важен.

Това, за което потребителите обикновено не си дават сметка е, че функциите на контролния панел не се изчерпват с инструментариума, осигурен да помогне при създаването и поддържането на уеб сайтовете. В повечето от съществуващите продукти контролният панел и софтуерът осигуряващ хостинг услугата са един и същ продукт. Това означава, че контролният панел отговаря не само за „инструментите“, но и за базовата хостинг функционалност. В това число влизат защитеността на хостингите, надеждността на работа на хостинг сървъра и неговата производителност.

За да сме коректни, трябва да отбележим, че на пазара за хостинг софтуер вече има специализирани продукти, които се нагърбват с нелеката задача да осигурят базовата функционалност. Двата продукта – хостинг софтуер и контролен панел могат да съжителстват заедно, като всеки изпълнява различни задачи. Така се постига по-висока специализация и по-високо качество на двете приложения. Все още обаче, този модел на предлагане на хостинг не е масово разпространен, включително в България.

Да се върнем на традиционния модел. Доставчиците, които залагат на продукт, разработен и предлаган от трета страна, на практика оставят по-голямата част от гаранциите за качествена услуга в други ръце. Това може би не е толкова опасно, колкото звучи на пръв поглед, когато става дума за реномиран разработчик и утвърден продукт. Дори в този случай обаче, хостинг доставчикът е с вързани ръце, когато избира посока на развитие. Причината не е във факта, че той обикновено няма желание, интерес или потенциал да доработва продукта, нито в технологичните затруднения, свързани с използването на традициония API. Проблемът идва от това, че всяка сериозна доработка отдалечава софтуера от неговия родител и прави невъзможно или неефективно връщането към следващата версия на хостинг софтуера. Така, в дългосрочен план, използването на стандартен софтуер, създава ограничения за един хостинг доставчик.

Разработчикът на комерсиалния продукт от своя страна също прави контролиран избор. Представете си, че той създаде версия, която изисква ъпгрейд на хардуера, смяна на платформата или друга сериозна промяна. Дори новата версия да предлага комплект от качествени подобрения, адекватни на актуалните тенденции в развитието на технологите и потреблението, тя трудно ще се приеме от хостинг доставчиците. Причината е очевидна, промяната не следва техния план, а темпа на развитие, който разработчикът е избрал.

Да разгледаме няколко примера. Повечето комерсиални хостинг панели организират работата на хостинг и мейл услугата върху един и същ сървър. Това е било рационално архитектурно решение в момента на тяхното създаване. С течение на времето обаче, обемът на атаките, които във всеки момент се провеждат в уеб, е нарастнал с няколко порядъка. Същото е положението и с обема на електронната поща, дори без да отчитаме тази с етикет „нежелана“. Сега работата на двете услуги на една физическа машина не е добро решение. Този проблем е преодолян от контролния панел на Host.bg , който предлага управлeние от едно място на хостинга, разположен на хостинг сървър и мейл услугата от облачен вид, която работи върху множество сървъри.

Типично решение в комерсиалните хостинг панели е използването на функциите на операционната система за управление на един от важните параметри на хостинга – квотата за използваното дисково пространство. Това е едно ефективно решение от гледна точка на икономия на системен ресурс. За акаунти, които се ползват от един или двама потребителя, тази икономия може би е оправдана. Когато обаче акаунтът е фирмен и се ползва от повече хора, ограниченията, които това икономично решение налага върху функционалността, водят до загуба на най-ценното – времето на потребителите. Управлението на квотите от контролния панел на Host.bg гарантира независимост на работата на всеки потребител от поведението на останалите. Това е особенно ценно в момент, когато една електронна пощенска кутия, може да се окаже препълнена без участието или знанието на нейния притежател.

Преходът от един контролен панел към друг обикновено създава притеснение у потребителите. Затова той често е обект на спекулация от доставчиците на услуги, ползващи комерсиален хостинг софтуер. Залага се на интуитивното усещане у потребителя, че контролният панел фиксира версиите на използваните сървъри, приложения и библиотеки, а всеки е наясно, че промяната на този комплект води до несъвместимост с вече създадения уеб сайт. Факт е обаче, че добрият контролен панел дава избор на въпросните версии, включително такива, използвани преди 3 и повече години. Изборът на версиите на PHP например, в контролния панел на Host.bg е настройка, която може да се направи веднага след наемане на хостинга. За разлика от стандартен контролен панел освен това, Host.bg зарежда отделни копия на PHP модулите за всеки клиент, което намалява зависимостта на един потребител от поведението на останалите, ползващи същия уеб сървър.