Ако сте .proфесионалист , искате да покажете вашият нов .proект или .proсто искате да сте уеб.pro ние имаме точното решение!

От август Host.bg предлага регистрация на .PRO домейн имена. Това са домейни от най-високо ниво (top level domains), които са ориентирани към .proфесии от различни области. Те са за всички специалисти, които искат да се откроят по някакъв начин със специфичната .proфесия. Тъй-като тези домейни са със специален статут, регистраторът има право да изиска документ за правото за упражняване на дадената професия от регистранта. За това е важно тематиката на сайта да е свързана с регистрираната професия.

Домейнът е подходящ също така за .proхождащия бизнес, както и когато решите да .proбвате нещо ново. Proверено е, че регистрацията не води до странични ефекти и няма опасност да .proпушите или да се .proпиете.

Наметере своето място в уеб.proстранстовто с .PRO домейните от Host.bg. Както при всички останали домейни, най-атрактивните имена и при тези с професионално разширение, биват запазени бързо. За това побързайте и регистрирайте своя .PRO домейн!