Партньорската програма (ПП) предназначена за потребители, които самостоятелно или в полза на други клиенти наемат или използват голям брой хостинг планове. Тя е особено удобна за дизайнерски или маркетинг агенции, на които им се налага да управляват или съдействат на своите клиенти за управление на хостинг акаунтите си. ПП дава възможност плановете да се управляват както централизирано, така и от страна на клиентите. Управлението на клиентските и собствени хостинги става от същия контролен панел, който партньорът е използвал досега като клиент.

С Партньорската програма, партньорът получава висока гъвкавост при бърз ръст или обслужване на много клиенти. Удобство на ПП е, че не се наемат предварително хостинг ресурси и се избягва рискът да не се оползотворят.

Гъвкавост

ПП позволява поръчките за нови и за подновяване на абонаменти да се правят както от партньора/риселъра, така и от клиентите. Партньорът може да поставя новите абонаменти, както в собствения така и в отделни контролни панели/акаунти и да определя кой да притежава административния достъп до тях.

В контролния панел на партньора могат да се добавят вече създадени клиентски акаунти с всички продукти в тях. Обратно – един продукт може да бъде преместван от контролния панела на партньора в съществуващ или в съвсем нов контролен панел. В този случай, в пакет се преместват всички продукти с едно и също домейн име, включително сайтовете на поддомейните.

Достъпът до всеки контролен панел е сегментиран и може да се настройва от собственика на акаунта. Партньорската програма работи с 4 основни групи права:

Управление на домейна
Управление на уеб услугите
Управление на електронната поща
Достъп до модула за подновяване и разплащане

Управлението на сметките на всички клиентски акаунти може да става от едно място – контролния панел на партньора.

Какво получават партньорите?

Както един стандартен риселърския панел, ПП дава възможност за получаване на комисионна за отдадените под наем хостинг ресурси от страна на партньора на неговите клиенти. Отстъпките за брой на плановете важат за всички планове на споделен хостинг без най-ниския. Отстъпки за период се начисляват допълнително за всеки план. За абонаментите, направени от партньора за негови клиенти, партньорът получават комисионна „завинаги“, т. е. докато клиентът ползва услугите на Host.bg.

Освен партньорски акаунт партньорите получават афилиейт адрес от вида https://host.bg/partners/Partner_Number. Когато един клиент използва този адрес, получава еднократно комисионна за  поръчаните услуги.

Как да се включа?

За включване в програмата, партньорът внася депозит, който се използва за заплащане на наеманите хостинг ресурси и е съобразен с очаквания обем на продажбите. Депозитът не е начална такса или такса за услугата, а сума, която партньорът може да изтегли във всеки момент, след като погаси задълженията си към Host.bg. При наличие на депозит поръчките се активират веднага, без да се чака пристигането на превод от платежните системи. Това е особено удобно при регистрацията на домейни, когато от плащането зависи активацията на името, което може да бъде изключително важно за клиента. В рамките на депозита партньорът може да поръчва нови абонаменти или да подновява хостинг планове. Дори и след изчерпване на депозита, партньорът може да продължи да ползва програмата и да активира нови заявки след като ги заплати.

Отстъпки

Партньорът получава отстъпка в зависимост от броя на хостингите, които той и неговите клиенти наемат. В случай, че плащането се извършва от клиент на партньора, последният получава комисионна. Партньорът избира дали да изтегли комисионните или да ги използва без излишни счетоводни операции за заплащане на собствени абонаменти или такива на други свои клиенти.