apache-server

16 януари ще остане паметна дата в историята на новите домейни .САЙТ и .ОНЛАЙН, защото тогава стартира тяхната регистрация! Двата нови общи домейнa на кирилица ще позволят на жителите от България, Беларус, Русия и Украйна, а също така и на всички хора, използващи кирилица, да регистрират имена на сайтове на собственния си език.

Регистрацията им ще бъде разделена на два периода: приоритетна и свободна.

Първият период, посветен на приоритетната регистрация, започва днес и ще продължи 60 дни. По време на него ще се приемат заявки за имена на домейни от 4 категории:

• Категория с приоритет 1: търговски марки на кирилица, регистрирани в ТМСН (Trademark clearinghouse);
• Категория с приоритет 2: търговски марки на кирилица, регистрирани в Македония, Сърбия, България, Русия и/или Украйна;
• Категория с приоритет 3: търговски марки на латиница, регистрирани в TMCH и преведени (транслитерирани) на кирилица.
• Landrush: регистрация без приоритет, но на по-високи цени отколкото при свободна регистрация.

Заявките по всички 4 категории ще се приемат едновременно и ще се разпрeделят в края на 60-дневния период според степента на приоритет на всяка една категория (топ категория е 1). Напр. ако кандидатствате за „пчела.онлайн“ и се окаже, че има такава търговска марка и за нея е кандидатствал нейният притежал, съответно той ще получи това име на домейн. Ако по някаква причина името на домейна няма да бъде регистрирано, както в примера вие отпадате заради кандидатствалия за име, с по-висок приоритет, всички парични средства ще бъдат върнати на заявителя.

Стартирането на втория етап „Свободна регистрация“ се очаква в началото на април. Тогава всеки желаещ ще може да си регистрира име на домейн със .САЙТ и/или .ОНЛАЙН.