PHP7-blog
Следващата версия на един от най-широко разпространените програмни езици за създаване на динамични интернет страници PHP 7 e вече налична за всички планове на споделен хостинг от Host.bg.

Тестовете на PHP 7 направени на най-известните софтуерни рамки (frameworks) показват редица подобрения по отношение на скоростта и изразходването на паметта

frameworks

От страна на уеб разработчиците, PHP 7 ще предложи редица облекчения под формата на:

– Цялостна поддръжка на 64-битови данни при използвания 64-битов хардуер;
– Благодарение на обновените методи за работа с паметта и преструктуриране на записът на -данни, PHP 7 увеличава до два пъти производителността;
– Задаване на масив от константи в оператора define();
– Увеличение при поддържаните размери на файловете;
– Възможност за работа с данни чрез елиминиране на грешки, без прекъсване на работа;
– Поддръжката на анонимни класове;
– Наличен е оператор <=> за комбинирани сравнения;
– и други.

Данните единодушно сочат, че за потребителите PHP 7 ще се превърне в синоним на бързодействие с уебсайтовете, като до този момент при PHP 5.6 за зареждане на началната страница на WordPress базиран проект са били необходими ~ 100M CPU instructions при PHP 7 потреблението е намалено до 72% или ~ 25M CPU instructions

wordpress