Дистрибутиран сторидж за съхранение на данни

Hostbgcloud

Host.bg с първа имплементация на най-новия продукт на onApp v 3.0 с дистрибутиран сторидж за съхранение на данни.

При изграждането на облачни услуги обикновено се конкурират два подхода за изграждане на системата за съхранение на данните – с готово SAN/NAS решение и ставащият все по актуален дистрибутиран сторидж. Дистрибутираният сторидж може да превърне съществуваща ИТ инфраструктура в гъвкава и динамична система за съхранение на данни. Той дава решение на комплексната задача за постигане на производителност, гъвкавост и мащабируемост едновременно, на приемлива за потребителя цена.

Този модел на управление на данните носи няколко предимства при изграждането на облачни услуги:
– Избягва се зависимостта от използването на специфичен хардуер;
– Елиминират се тесните места в облака в лицето на мрежовия интерфейс на сториджа и централизираното управление на данните;
– Системата се изгражда от стандартни и широкодостъпни компоненти;

В резултат на това дистрибутираният сторидж осигурява възможност за предлагане на високопроизводителни и ценовоефективни планове на облачни VPS услуги.

OnApp 3.0

Внедреното решение – „OnApp Storage“ е на пазара от 2012 г., но включването му в облачната услуга OnApp 3.0 стана едва в началото на 2013 г. С негова помощ, за създаването на високопроизводителна SAN среда, могат да се използват обикновени SATA дискове, инсталирани в конвенционални сървъри.

OnApp организира работата на хард дисковете от отделните сървъри от облачната инфраструктура – хипервайзорите по такъв начин, че общата производителност се доближава до максималната, т. е. до тази, която може да се получи при съвместен директен достъп до всеки отделен диск. Продуктът може да работи с всички видове стандартни носители: SSD, SATA или SAS.

Управлението на сториджа се осъществява от сървър контролер, който се грижи обаче единствено за създаването и настройката на хипервайзорите и на виртуалните машини. За повишаване на скоростта на достъп до данните, която се отразява директно в производителността на виртуалните машини, е избрана следната организация на работа:

– Премахната е необходимостта от използването на център за управление на данните от сториджа.
– Данните се позиционират по възможност на същия сървър, на който работи виртуалният сървър.

Организация на данните

Произволна група от твърди носители може да бъде организирана в общ дял (data store). При създаване на виртуална машина, потребителят може да избере в кой дял да бъдат поставени, данните му. Дяловете от своя страна могат да се различават по производителност – с висок, среден и конвенционален капацитет за достъп, съответно с SSD, SAS и SATA дискове. Така потребителят получава разнообразен избор при конфигуриране на облачната услуга.

Тъй като няма централно място за управления на сториджа, достъпът на хипервайзорите до дяловете се определя от самите дялове при тяхното конфигуриране. Всеки дял, може да използва различни правила за дистрибутиране (striping) резервиране на данните (replica) и степен на утилизация (overcommit / thin provisioning).

Репликите представляват резервни копия на данните, а разделянето на данните в страйпове служи за увеличаване на скоростта на достъп. OnApp поддържа до 4 реплики и възможност за разделяне на данните в до 4 страйп сегмента. Така, клиент който се нуждае от висока производителност може да избере план с виртуални дискове върху SSD с 4 страйпа, а когато се преследва висока надеждност е подходящ план с 4 реплики без страйп върху SATA HDD. Тази организация е прозрачна за потребителя. Това което той вижда е общо сторидж пространство, което може да се форматира на традиционните дялове – основен и SWAP.

OnApp избира на кои физически дискове да се запишат данните от една клиентска виртуална машина. Това зависи от свободното място, броя на виртуалните дискове, които вече се намират на диска и други условия. Броят на физичесите дискове, върху които се разпределят данните зависи от политиките за репликиране и страйпване. Така например, данните от един виртуален диск с една реплика и 4 страйпа ще бъдат разпределени върху 4 диска, а данните на клиент, който ползва дял с 4 реплики, всяка от които с 4 страйпа, се записват на 16 диска.

Дистрибутиран сторидж спрямо традиционен SAN

– Дистрибутираният сторидж (DS) позволява лесна мащабируемост. От OnApp твърдят, че отговарят на въпроса: „Как да създадем еластичен SAN без да влезем в зависимост от специфичен хардуер?“. Освен това:

– Елиминира се тясното мястото в облака в лицето на мрежовия интерфейс на сторидж
– Изгражда се от стандартни и широкодостъпни компоненти
– Осигурява висока функционална и ценова гъвкавост при изграждане на системата

В следващия материал по темата очаквайте повече информация за специфичните технологии, използвани в OnApp, предназначени да повишат производителността на сториджа.

Тествайте БЕЗПЛАТНО за 10 дни нашия Cloud VPS

Вземете Cloud VPS с 35% отстъпка!