Актуализация на домейн информацията

Домейнът е неизменна част oт всяка марка, бизнес и онлайн лице – безспорен факт. За това е много важно да знаем как можем да защититим собствеността си върху домейн имената и да се предпазим от т. нар. „кражба на домейн”. Правилата за регистрация и обслужване на отделните домейн имена, включително правото на собственост върху тях, […]

Хостинг контролният панел – нещо повече от кутия с инструменти

За потребителите на хостинг услуги контролният панел е полезен и дори незаменим помощник при изграждането на техния уеб сайт. Нещо повече, контролният панел може да облекчи и улесни работата по осъществяване на „уеб“ идеите на потребителя в такава степен, че да се превърне в своеобразен негов партньор. С такъв помощник клиентът може да се фокусира […]