Защо е важен домейнът?

Вашата компания, макар и малка, може да изглежда авторитетно в световната мрежа. Добрата опаковка ще изгради на вашия продукт желания имидж и ще продава вашия продукт успешно. Лошата и неподходяща опаковка могат да провалят вашите начинания. За това домейнът ви е от много голямо значение- той е вашата „опаковка” в интернет. След като вече сте решили да промотирате в глобалната мрежа своя съществуващ бизнес или да започнете нов бизнес, изцяло базиран в интернет, вие знаете, че за целта трябва да притежавате собствена интернет страница – уеб сайт. Изграждането на вашиясайт, рекламирането му, развиването му все още е в бъдещето. В самото начало вие трябва да изберете името, под което ще бъде представен в мрежата вашия бизнес – т.нар. домейн. След като откриете възможно най-подходящия за вас домейн е препоръчително веднага да го регистрирате. Изграждането на сайта ви може и да почака, но през това време някой друг може да регистрира избраното от вас домей име. Добрият и печеливш уеб сайт се получава при комбиниране на добър външен вид, функционалност и лесно за помнене и изписване домейн име. Изборът на домейн може да изглежда лесна задача и не особено важна частот създаването на една интернет страница. В действителност избора на „правилния“домейн за съответния сайт е резултат от комбинацията на уеб-маркетингови знания, сериозно маркетингово проучване, добър усет и не малка доза късмет. Също така е важно домейнът ви да съсдържа ключови думи, свързани с дейността на фирмата, от гледна точка на SEO оптимизацията. Правилният подбор на ключовите думи в домейна, в заглавията на страниците – текста между таговете , в мета таговете и в „тялото“ на страниците, е един от най-важните елементи от оптимизирането на даден уеб сайт, така че той да се появява на възможно най-предни позиции в резултатите на търсещите машини. За правилната SEO (Search Engine Optimization) стратегия е необходимо да се определят приоритетните 2-4 ключови думи. Това са най-важните думи, които най-точно описват замисъла и съдържанието на съответния уеб сайт (такъв е и домейнът на Host.bg). При определянето им трябва да се изхожда от това какви ключови думи биха употребили ползвателите на интернет при търсене чрез търсещите машини. Ако например става въпрос за български туристически сайт такива приоритетни думи могат да бъдат Bulgaria, tourism и travel или BG, vacation, resorts и tourism и т.н. Тези ключови думи, например 2 от тях, е препоръчително да влизат в домейн името на сайта.

По-добра оптимизация в търсачките, ето как.

5 SEO съвета от Host.bg 1. Богато съдържание, повторение на ключовите думи в „тялото“ на страницата. Колкото по-често се срещат вашите ключови думи в текста, толкова по-висок ще бъде и рейтинга на страницата. Затова е препоръчително когато пишете в страницата дадена информация, да подбирате фразите така, че те да съдържат ключовите ви думи (Например: хостинг, домейни, сървъри, VPS сървъри, и т.н.). За улеснение може да си съставите списък с 50-те или 100-те основни и най-важни за сайта думи и словосъчетания. Никой не знае какво е „магическото“ число на оптималното количество такива думи за една уеб страница. Условно е прието да се смята, че една „добра“ страница трябва да съдържа от 200 до 500 думи текст, като е препоръчително около 10-15% от тях да са ключови. Разбира се това не е правило и няма нужда непременно да се стремите да се съобразявате с подобни „норми“. От друга страна прекомерната употреба на едни и същи ключови думи в дадена страница може да бъде възприето от търсачките като „спам“ и опит софтуера да бъде „излъган“ и да изведе страницата на по-предни позиции, отколкото и се „полага“ според критериите на търсачката. Някои web masters опитват да „заблудят“ търсещите машини, като изписват огромни количества ключови думи под основния текст в страниците си. Обикновено тези думи се пишат с малък размер на шрифта и с цвят близък до цвета на фона на страницата. Не е препоръчително да използвате този похват, тъй като той оставя неприятно впечатление у посетителите на страницата, а и загрозява самата страница. Изобщо не е добра стратегия да се опитвате да „надхитрите“ търсещите машини. Най-добрите от тях имат опции, с която отсяват подобни страници, тъй като възприемат съдържанието им като спам и в крайна сметка резултата ще бъде по-ниска популярност на страницата, а не по-висока. Може и да постигнете успех за кратко време, но обикновено крайния резултат не е положителен. Изобщо, докато изграждате страницата си мислете за това как да улесните и да бъдете по-полезни на бъдещите посетители на страницата, а не за това как ще я възприемат търсещите машини. 2. Title (заглавие) на страницата. Много от търсачките, включително и Гугъл, отдават най-голямо значение не на метатаговете, а на текста в заглавието на страницата, т.е. на текста заключен между таговете . Затова е необходимо да изберете възможно най-подходящото заглавие за страницата си, което с 3-4 думи да описва същността и съдържанието на страницата. Заглавието трябва да съдържа в едно кратко описателно словосъчетание или изречение най-важните ключови думи, като дължината на заглавието трябва да бъде в рамките на около 40-50 символа. Например заглавие на страница на английски за български имоти би могло да бъде „Bulgarian Real Estates“ или „Buy Real Estate in Bulgaria“ и пр. 3. Големина (тежест) на страниците и брой на връзките в 1 страница. Трудно е да се каже каква трябва да е оптималната големина на една страница, за да бъде „харесана“ от колкото се може повече търсещи машини. От една страна страницата не трябва да бъде твърде малка, тъй като ще бъде бедна на съдържание и съответно на ключови думи и фрази. От друга страна не бива да бъде твърде дълга и „тежка“. На много места се дават препоръки като оптимално количество текст отделната страница да съдържа от 200 до 500 думи, в които да присъстват десетина процента ключови думи и словосъчетания. Някои търсещи машини изрично съветват страниците да не надхвърлят определен размер. Например MSN.com препоръчват една html текстова страница (само текст, без графиките) да не надхвърля тежест от 150 KB. Според препоръките на Google в една страница не е желателно да има повече от 100 връзки (hyperlinks), независимо дали те са към други страници от сайта или към външни страници. Ако видите, че дадена страница става прекалено голяма и тежка или с прекалено много линкове, разделете я на 2 или повече части. 4. Количество на страниците в сайта Както имат значение ключовите думи, големината на отделните страници, броя на връзките, водещи към сайта от външни сайтове, вътрешната обвързаност на страниците и др. фактори, така има значение и самия брой на страниците в един уеб сайт. Търсачките „не харесват“ сайтове, състоящи се само от начална страница (homepage) или с малък брой страници. Повече на брой страници ще ви осигурят по-висок search engine рейтинг. В този случай също не може да се посочи „магическото число“ на оптималния брой страници. Все пак препоръчително е ако е възможно броя на страниците на сайта да не бъде едноцифрено число. 5. Наименования на директории и поддомейни. Препоръчително е за имена на вашите директории и поддомейни да използвате пълни ключови думи, а не съкращения. Например ако имате директория или поддомейн с информация за България, за да акцентирате върху ключовата дума „Bulgaria“ е по-добре те да изглеждат така bulgaria.domain.com domain.com/bulgaria отколкото така: bg.domain.com domain.com/bg Ако наименованието на директорията ви е съставено от 2 или повече ключови думи е препоръчително да ги разделите с тире и то с горно тире, а не с долно, т.е. domain.com/directory-name а не domain.com/directory_name Разбира се не само наименованията на папки и поддомейни, но и самите домейн имена имат известно значение за SEO. Препоръчително е при избора на домейн, по възможност и според замисъла на проекта, да се избере име, което включва в себе си основната ключова дума или основните 2-3 ключови думи. Повече за избора на домейн може да прочетете в папка Избор на най-подходящ домейн и на страница Название на електронния бизнес.