Партньорска програма на Host.bg

Партньорската програма (ПП) предназначена за потребители, които самостоятелно или в полза на други клиенти наемат или използват голям брой хостинг планове. Тя е особено удобна за дизайнерски или маркетинг агенции, на които им се налага да управляват или съдействат на своите клиенти за управление на хостинг акаунтите си. ПП дава възможност плановете да се управляват както централизирано, така и от страна на клиентите. Управлението на клиентските и собствени хостинги става от същия контролен панел, който партньорът е използвал досега като клиент.

С Партньорската програма, партньорът получава висока гъвкавост при бърз ръст или обслужване на много клиенти. Удобство на ПП е, че не се наемат предварително хостинг ресурси и се избягва рискът да не се оползотворят.

Гъвкавост

ПП позволява поръчките за нови и за подновяване на абонаменти да се правят както от партньора/риселъра, така и от клиентите. Партньорът може да поставя новите абонаменти, както в собствения така и в отделни контролни панели/акаунти и да определя кой да притежава административния достъп до тях.

В контролния панел на партньора могат да се добавят вече създадени клиентски акаунти с всички продукти в тях. Обратно – един продукт може да бъде преместван от контролния панела на партньора в съществуващ или в съвсем нов контролен панел. В този случай, в пакет се преместват всички продукти с едно и също домейн име, включително сайтовете на поддомейните.

Достъпът до всеки контролен панел е сегментиран и може да се настройва от собственика на акаунта. Партньорската програма работи с 4 основни групи права:

Управление на домейна
Управление на уеб услугите
Управление на електронната поща
Достъп до модула за подновяване и разплащане

Управлението на сметките на всички клиентски акаунти може да става от едно място – контролния панел на партньора.

Какво получават партньорите?

Както един стандартен риселърския панел, ПП дава възможност за получаване на комисионна за отдадените под наем хостинг ресурси от страна на партньора на неговите клиенти. Отстъпките за брой на плановете важат за всички планове на споделен хостинг без най-ниския. Отстъпки за период се начисляват допълнително за всеки план. За абонаментите, направени от партньора за негови клиенти, партньорът получават комисионна „завинаги“, т. е. докато клиентът ползва услугите на Host.bg.

Освен партньорски акаунт партньорите получават афилиейт адрес от вида https://host.bg/partners/Partner_Number. Когато един клиент използва този адрес, получава еднократно комисионна за  поръчаните услуги.

Как да се включа?

За включване в програмата, партньорът внася депозит, който се използва за заплащане на наеманите хостинг ресурси и е съобразен с очаквания обем на продажбите. Депозитът не е начална такса или такса за услугата, а сума, която партньорът може да изтегли във всеки момент, след като погаси задълженията си към Host.bg. При наличие на депозит поръчките се активират веднага, без да се чака пристигането на превод от платежните системи. Това е особено удобно при регистрацията на домейни, когато от плащането зависи активацията на името, което може да бъде изключително важно за клиента. В рамките на депозита партньорът може да поръчва нови абонаменти или да подновява хостинг планове. Дори и след изчерпване на депозита, партньорът може да продължи да ползва програмата и да активира нови заявки след като ги заплати.

Отстъпки

Партньорът получава отстъпка в зависимост от броя на хостингите, които той и неговите клиенти наемат. В случай, че плащането се извършва от клиент на партньора, последният получава комисионна. Партньорът избира дали да изтегли комисионните или да ги използва без излишни счетоводни операции за заплащане на собствени абонаменти или такива на други свои клиенти.

Партньорска програма на Host.bg

Специализираният инструмент, създаден от Host.bg посредничи в деликатната задача за уреждането на правата за достъп до кода на проекта и до управлението на хостинг услугите между клиент и разработчик и улеснява работата с много клиенти.

В работата на дизайнерските агенции и студия често се налага да осигурят хостинг за даден проект или да помогнат на клиента за избор на хостинг услуга. В много от случаите клиентите изобщо не са запознати с параметрите на тези услуги или нямат желание да се заемат с тази задача. Естественото желание на потребителите да работят с по-малък брой доставчици ги кара да изискват от създателите на уеб проекти да се ангажират с всичко, свързано с оживяването на техния сайт.

Съвместната работа на студио и клиент по даден проект и неговото обслужване може да продължи с години. Тя преминава през различни етапи. Първоначално изпълнителят на проекта се нагърбва с всички допълнителни задачи, в това число регистриране на домейн, хостване или избор на хостинг услуга, SEO оптимизация, регистрация в търсачки, избор на сертификат и др. След това клиентът постепенно сам започва да се грижи за своя сайт. Уреждането на правата и достъпа до кода на проекта и до управлението на хостинг услугите може да се окаже деликатна задача.

Вече е нормална практика тази задача да включва регистрацията на домейните на основния сайт и неговите сателити. Това усложнява работата на студията защото запазването на име в различните домейни крие доста особености. Всичко това изисква от контролния панел за управление на хостинг услуги да предоставя повече специфични функции, с помощта на които двете страни, собственик на сайт и дизайнерска агенция, да могат безпроблемно да работят съвместно преди и след пускането на проекта.

С увеличаване на броя на обслужваните проекти необходимостта от специализиран инструмент за управление на тяхното хостване нараства. Такъв инструмент би могъл не само да улесни работата на разработчика, но и да го освободи от неспецифични задължения. Типичен пример е обслужването на пощенските кутии на клиента, които се хостват заедно със сайта.

Комплексното обслужване изисква, подобен инструмент да отчита и тарифира поеманите от студиото ангажименти. Един удобен и често прилаган подход за получаване на възнаграждение от разработчика е то да се включи в цената на хостинга. Така, на създателите на уеб сайтове не им се налага да натоварват клиента с допълнителни плащания, за допълнителните дейности, които извършват.

За посрещане на описаните изисквания Host.bg предлага т. нар. Партньорска програма (ПП). Тя представлява разширение на функционалността на контролния панел на Host.bg. ПП е предназначена за потребители – дизайнерски агенции, разработчици и др., които се грижат за хостинга на своите клиенти. Програмата е особено полезна когато самостоятелно или в полза на други клиенти се наемат голям брой хостинг планове.

Тя дава възможност плановете да се управляват както централизирано от един контролен панел, така и разпределено – от контролните панели на клиентите. Партньорът може да контролира изцяло параметрите на услугите и плащаниета на клиентите. Управлението на клиентските и собствени хостинги става от същия контролен панел, който партньорът е използвал като клиент.

Програмата е изключително гъвкава във всеки момент от нейното използване – нови хостинг абонаменти, съвместна работа, управление на голям брой акаунти и тарифиране. Нов хостинг план за даден проект може да се поръча както от клиента, така и от партньора на Host.bg, който ще изпълнява проекта. Това не ограничава възможността за разпределяне на достъпа до услугите и кода между двете страни. Възможностите на програмата се запазват и при подновяване на абонаментите.

Достъпът до всеки контролен панел е детайлно сегментиран и може да се настройва от собственика на акаунта. Партньорската програма работи с 4 основни групи права: управление на домейна, управление на уеб услугите, управление на електронната поща и достъп до сметките и плащанията. Всяка от групите е допълнително разделена на функции.

В зависимост от своите предпочитания и броя на адоните (допълнителните сайтове) на наетите планове, партньорът може да избере с колко контролни панела да управлява уеб проектите, които разработва или поддържа. Управлението на сметките на всички акаунти става от едно място – контролния панел на партньора. В рамките на отстъпката, предоставена на партньора от Host.bg, той може да определя за всеки акаунт размера на комисионната, която ще получи.

Избраната конфигурация от хостинг планове може да бъде лесно променяна. В контролния панел на партньора могат да се добавят вече създадени клиентски акаунти с всички продукти в тях. Обратно – един продукт може да бъде преместван от к. панела на партньора в съществуващ или в съвсем нов контролен панел. Управлението на сметките на даден акаунт също може да бъде включвано или извеждано от партньорския акаунт.

Матриалът е публикуван в списание .Net

7 години Host.bg

През м. април Host.bg навърши 7 години. „Първите 7“, както е популярно да се наричат, бяха изключително динамични, както за фирмата, така и за хостинг пазара в България. Host.bg първи наложи високи стандарти за хостинг услуги и сървъри в страната и високо-компетентна техническа поддръжка.

Фирмата е създадена в края на 2003 г., но за своя рожденна дата смята 17 април 2004 г., когато привлича първия си клиент. Основатели на фирмата са Антон Титов и Богомил Павлов, които стоят в основата и на други емблематични за българския Интернет проекти и услуги. През 2005 г. Host.bg придобива Bulhosting.com, а през 2007 година става част от медийната група Санома, в лицето на дигиталната медиа Нетинфо АД. Начело на фирмата последователно са били Богомил Павлов и Антон Титов, а от началото на 2011 г. управител е Сокол Соколов.

Още от началото на своето развитие фирмата избира по-трудния, но по-перспективен подход – да разработва самостоятелно услугите за своите клиенти. Избраната стратегия дава възможност през своето развитие Host.bg да бъде водещ в областта на иновациите и да внедрява авангардни технологии, като успешно конкурира на местния пазар световните доставчици.

За първи път в страната, фирмата става риселър на регистъра на домейн имена в областта BG и подобластите Регистър.БГ, въвежда еластична хостинг услуга в лицето на стрийм хостинга и предлага Партньорска програма, която осигурява максимална ефективност и удобство за партньори и риселъри. В период на разработка е следващо клъстерно решение, което ще предостави повече възможности на клиентите на електронната поща.

Host.bg благодари на всички свои клиенти за направения избор и за изградените дългогодишни партньорски взаимоотношения и им пожелава успешни начинания и бизнес.