Host.bg внедри софтуер за повишаване на надеждността – Hive

Host.bg отбеляза края на почивния сезон от брега на морето като спонсор на събитието „E-manager”. Организираният от NewTrend.bg и Igcbg.com форум обхвана целия процес на един бизнес в Интернет – от планирането до монетизирането. На събитието едни от най-изтъкнатите специалисти в бранша у нас, споделиха своя опит за успешен бизнес в Интернет- от планирането на един проект, през оптимизация в търсачките, имейл маркетинг, IT сигурност и много други. Host.bg използва форума за да представи новия си софтуерен пакет- HIVE. Какво представлява Hive? Hive е софтуерен пакет, подобен на CloudLinux, който предлага модификации в ОС дистрибуцията и модулите на уеб сървъра Apache, предназначени за повишаване на надеждността при предлагането на споделен хостинг . Hive осигурява независимост на работата на един клиент от натоварването на останалите сайтове на хостинг сървъра и по-висока защита на клиентските данни. Пакетът включва модул за генериране на детайлна статистика за потреблението на системни ресурси и удобен уеб интерфейс за нейното използване. Кое налага използването на Hive? С помощта на Hive може да се следи потреблението на всеки отделен хостинг акаунт. Заедно с това Hive позволява въвеждането на лимити за отделни акаунти. Тази необходимост се налага от зачестилото спонтанно увеличение на потреблението от един хостинг акаунт. Една от причините за това е увеличеният брой на адон сайтовете, т. е. сайтовете, които работят в един акаунт. Появата на сайтовете, чиято работа е съпътствана от ефективни мейл кампании също води до пикове със 100-кратно и повече потребление на системни ресурси. С въвеждането на лимити за конкретен потребител се постига по-висока защита на всички клиенти на сървъра. Как работи Hive? Hive отчита използваното процесорно време от изпълняваните на уеб сървъра скриптове, за крон процесите и за заявките към базата данни. Освен това Hive дава статистика за RAM паметта, която е необходима при изпълнението на всеки скрипт, както и за обема на прочетените и записаните на твърдия диск данни. В допълнение, контролният панел на Host.bg предлага сравнение на потреблението на всеки клиент със средното за хостинг сървъра. Това е един ефективен начин за идентифициране на злонамерено използани сайтове, най-често изобщо без знанието на техните собственици, проблеми в кода или други най-разнообразни източници на непредвидено високо потребление. За повишаване на сигурността клиентските процеси се изпълняват в осигурената за всеки клиент собствена chroot среда. Освен това клиентите работят със собствени копия на модулите на Apache, което дава гъвкавост при посрещането на специфични техни изисквания. Претоварване на хостинг сървъра от своя страна се предотвратява с помощта на въведения за обслужване в mod_cgi параметър MaxLoadLimit. Преди изпълнението на който и да е скрипт системата проверява дали не е надвишила определено натоварване (Load Average) и в зависимост от това разрешава изпълнението на скрипта. Освен другите предимства това се явява сравнително лесен начин за борба с DOS или DDOS атаки. В дистрибуциите, включени в Hive пакета, са отстранени всички порграми, които потребителят не би използвал на своя хостинг. Hive нарича тези дистрибуции BaseOS. На практика всеки клиент изпълнява скриптовете си в собствено (chroot) копие на BaseOS. По този начин изпълнението на администраторски задачи на хостинг сървъра е изцяло разделено от изпълнението на клиентските скриптове и приложения, което създава допълнителна сигурност. Заедно с това архитектурата на Hive улеснява възстановяването на работата след атака или инцидент, защото не се налага преинсталиране на цялата система. Съвместимост и изисквания Продуктът поддържа 6 различни версии на PHP и работи с всички версии на Apache. До момента има създадени стабилни версии за CentOS, RedHat Enterprise, Debian и Gentoo. За кода се използва Perl, а данните се събират в PostgreSQL база данни. За работа на пакета са необходими още OpenSSH и MariaDB или Percona-Server за клиентите, които искат да получат статистически данни за своите MySQL бази данни. Софтуерът, който управлява хостинг акаунтите, както и модулът за генериране на статистикете, се разпространяват с лиценз, а инструментите за визуализация на данните са с отворен код. Повече информация за технологията на работа на Hive можете да намерите тук.