Host.bg регистрира домейн имена на кирилица

Клиентите на host.bg, могат да се възползват от нова домейн услуга. Това е регистрацията на домейни изписани на кирилица. Те са част от така наречените IDN – Internationalized Domain Names. Това са имена, които съдържат в себе си специфични за различните националности символи, различни от тези в английския език. Такива са например домейни, съдържащи арабски […]