Нови планове и цени на Наети сървъри и VPS-и

От 28-септември 2011 г  Host.bg пуска два нови сървърни плана. VPS Старт е икономичен виртуален сървър на цена от 24.50 лв. на месец. Той е предназначен за клиенти, които имат необходимост от собствено управление на хостинг услугата и собствен IP адрес, без да изискват сериозни натоварвания – например за собствени приложения или ненатоварени мейл услуги. Нает сървър Старт е асемблиран с процесор от най-новата серия Xeon E3-1220 и предлага висока ефективност на атрактивната цена от 195 лв. с ДДС на месец. Заедно с новите планове Host.bg променя цените на всички VPS планове в благоприятна за клиентите посока. Най-сериозно е намалението на цената на Корпоративния VPS – над 35%. Цената на Бизнес VPS намалява с почти 25%.Всички параметри на VPS плановете се запазват при новите цени. Освен намалението, клиентите вече имат възможността сами да изберат параметрите на VPS-а, като добавят към базовите конфигурации за всеки план, памет, дисково пространство или бекъп място. При избора на Нает сървър клиентите получават още повече възможности за „настройка“ на плана. Към базовите конфигурации клиентът може да добави RAID контролер, да избере RAM памет, бекъп място, както и да се абонира за системна поддръжка или за лицензен софтуер. Цените на наетите сървъри са съобразени с новия начин на конфигуриране на плана и позволяват да се наеме конфигурация на значително по-ниска цена от тази на пакетните предложения. Новите цени за валидни за всички настоящи и нови клиенти на Host.bg.

Виртуализация или паравиртуализация

С изпреварващия ръст на мощността на сървърите спрямо тежестта на стандартните уеб услуги и приложения, виртуализацията се превръща в удобен и все по-търсен инструмент за постигане на по-висока гъвкавост и надеждност. VPS плановете дават възможност на потребителя самостоятелно да контролира и гарантира работата на уеб услугите, които предлага. Пълното разделяне на операционната система и приложенията от хардуера и капсулирането им във виртуални машини предоставя нови възможности спрямо традиционния начин на експлоатация на сървърите. С използването на VPS например може да се намали времето на преустановяване на работата на сървърите (downtime), свързано с изпълнението на задачи по хардуерната поддръжка.

Хостване или хипервайзор

Индустриалните стандарти, свързани с x86 системи включват два подхода за виртуализация. При първия, виртуализационният слой се инсталира като приложение върху операционната система. Както може да се предвиди, тази архитектура е подходяща за широк кръг от хардуерни конфигурации. При втория подход, виртуализационният слой, наречен още хипервайзор, се инсталира директно върху чиста x86 система. Тъй като хипервайзорът има директен достъп до хардуерните ресурси, вместо да стига до тях през операционна система, той осигурява повече ефективност и гъвкавост при управлеието им. VMware Server 2.0 е пример за хостнат виртуализатор, докато продукта на Xen представлява хипервайзор.

Виртуализация, паравиртуализация или хардуерна виртуализация

При паравиртуализацията, ядрото на операционната система – гост е модифицирано специфично за работа с хипервайзора. При работа с виртуализатора на Xen, първата инсталирана операционна система се зарежда автоматично и придобива привилегии както за управление на останалите, така и за директен достъп до физическия слой. Администраторът трябва да се логне в dom0 (идва от „domain 0“) за да управлява следващите гост ОС – domU. Върху dom0 могат да работят модифицирани версии на Linux, NetBSD и Solaris, както и някои UNIX ОС. Едно от основните предимства на паравиртуализацията е, че с нейна помощ се постига по-висока производителност.

Пълната виртуализация, от своя страна, осигурява работата на оригинални ОС. Оригиналното, немодифицирано ядро предлага някои привилегии, като достъп до процесора например. На практика, хипервайзорът създава CPU емулация, към която се обръщат инструкциите на гост операционната система. Virtual Machine Monitor (VMM) се съдържа в хипервайзора. Макар да се представя понякога като отделен вид, на хардуерната виртуализация трябва да се гледа като на машинно ускоряване на работата на хипервайзора. Вградени виртуализационни възможности се предлагат както от процесорите на Intel (Intel-VT), така и от AMD (AMD-V). Хардуерната поддръжка може да се ползва от немодифицирани гост операционни системи. Работата на такива ОС с хипервайзор, при наличието на хардуерно ускоряване, се доближава по ефективност до паравиртуализацията, при аналогични останали условия.

Хостинг за електронни магазини

Едно от нещата, което собственикът на всеки нов проект има наум още със стартирането, е разширяването на бизнеса. Макар да не е задължително, на това се гледа като на една от важните причини да се печели повече и повече. На практика това значи бързо увеличение на обема на предлаганите продукти или услуги. Ако вие сте собственик на онлайн магазин в условията на глобализация, несъмнено сте се замислили върху това.

Ограничение на ресурса

Не е рядко срещан случая, когато потребителите се изненадват, като получат съобщение за надвишаване на сървърното натоварване за поделения хостинг. Желанието за стартиране с „тънък“ план, който предлага ограничени ресурси е съвсем логично – в крайна сметка едва ли някой може да е сигурен как ще се развие бизнеса. От друга страна, който иска да постигне успех, трябва да го планира. На практика, всички продукти без наетите сървъри притежават някакви ограничения по отношение на използването на сървърния ресурс. Самите наети сървъри, макар да нямат лимит в използването, също са с ограничен капацитет, при това цената на тази услуга е относително висока.

Алтернативите – E-commerce поделен хостинг или VPS

Независимо как е наречен един хостинг план повечето доставчици предлагат описание на случаите, за които е подходящ или предназначен. Какво трябва да се търси в поделен план, който е подходящ за електронен магазин? Когато се продават цифрови продукти, като музика или книги, защитеният трансфер на файлове е задължителен. Хостинг планът трябва да позволява използването на защитено еднократно изтегляне на продукта. Тази схема на придобиване предпазва собственика на магазина от публикуването на линка и многократното му използване. Освен това хостингът може да осигурява интеграция с услуга за електронни разплащания.

Едно от важните качества на e-commerce хостинг плана е, че той осигурява необходимите ресурси. Това на практика означава не само посрещане на необходимостта от обслужването на магазина, но окомплектоването му с допълнителни услуги като форум например. Добавянето на секция с видео материали обикновено се оценява по достойнство от потребителите и представлява стимул за увеличаване на продажбите на цифровите продукти.

VPS хостинг

Virtual Private Server (VPS) е хостинг план с който не поделяте наетите ресурсите с друг сайт или услуга. Това е решението когато имате нужда от пълен контрол на предоставяне на услугата. Ако е-магазин на поделен хостинг започне да натоварва значително уеб сървъра и създава опасност да блокира целия сървър, твърде възможно е хостинг компанията да вземе решение за неговото времено спиране. С VPS план собственикът на магазина може прецизно да планира ресурсите и скоростта на зареждане на страниците в съответствие с натрупания опит за натоварването както и според цената, която е готов да даде за качеството на услугата.